Baza Sport Gdynia

Półkolonie 2024

Aktywny wypoczynek w mieście dla dzieci w wieku 7-13 lat, w trakcie którego zapewniamy mnóstwo dobrej zabawy połączonej z nauką tenisa ziemnego, oraz wyjściami na atrakcje zewnętrzne. Na zakończenie zagramy ZABAWOWY turniej Tenisa Ziemnego z medalami i nagrodami dla WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW.

Turnusy

 • I 01.07.2024-05.07.2024
 • II 08.07.2024-12.07.2024
 • III 15.07.2024-19.07.2024
 • IV 22.07.2024-26.07.2024
 • V 29.07.2024-02.08.2024
 • VI 05.08.2024-09.08.2024

W PROGRAMIE:

 • CODZIENNE TRENINGI TENISA ZIEMNEGO – w różnych grupach wiekowych,
 • TRENINGI OGÓLNOROZWOJOWE,
 • GRY I ZABAWY ZESPOŁOWE – piłka nożna, koszykówka, unihokej i inne,
 • 3h DOBREJ ZABAWY w PARKU LINOWYM,
 • GRA W KRĘGLE w klubie U7 Gdynia,
 • PODCHODY TERENOWE – GRA LEŚNA,
 • WOJNA NA BALONY Z WODĄ, (tylko w przypadku wyjątkowo ciepłych dni)
 • ZWARIOWANY ZABAWOWY TURNIEJ TENISOWY Z MEDALAMI I ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW.

Nasze zajęcia odbywać się będą w godz. od 9:00 do 16:00.

OPIEKĘ ZAPEWNIAMY od 08.00 do 17.00

KOSZT TURNUSU: 949 zł. (zgłoszenia do 31.05.2024  –  899 zł)

Cena zawiera:

 • opiekę opiekunów – instruktorów
 • wyżywienie (II śniadanie, obiad , podwieczorek)
 • wejście na wszystkie atrakcje
 • niezbędny sprzęt
 • bidon dla uczestnika na wodę
 • oraz obowiązkowe nagrody końcowe dla wszystkich uczestników

  KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PÓŁKOLONIE 2024


  Wysyłając zgłoszenie oświadczam, że, wyrażam zgodę na udział w/w uczestnika, którego jestem opiekunem prawnym w zajęciach dziennej opieki o charakterze sportowo- rekreacyjnym, organizowanych przez BSG, oraz jednocześnie oświadczam, iż w/w uczestnik nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu i może brać udział w zajęciach sportowych bez ograniczeń. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem i programem zajęć i go akceptuje.

  Zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U z 2002r. nr 101, poz.926) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję iż: 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest BSG SYLWIA GRABOWSKA 81-355 GDYNIA ul WÓJTA RADTKEGO 53/17 NIP: 586-177-48-52
  2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art.6 ust.1 lit.b RODO), w oparciu o Pani/Pana wyrażoną zgodę (art.6 ust. 1 lit. a oraz art.9 ust.1 lit a RODO)
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana w ramach zgłoszenia, mogą być przekazane podmiotom nadrzędnym.