Baza Sport Gdynia

Zajęcia Indywidualne

Zapraszamy Państwa na indywidualne zajęcia treningowe  tenisa ziemnego w Gdyni.

Trening indywidualny jest sposobem na szybkie opanowanie tajników gry i co za tym idzie szybkie czerpanie z niej przyjemności.
Wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania zawodnika trening indywidualny zaczyna dominować, a grupowy może pełnić jedynie rolę uzupełniającą.
Na treningi indywidualne  zapewniamy rakiety, piłki i cały sprzęt potrzebny do realizacji treningów.

ILOŚĆ OSÓB CENA
ZAJĘCIA DLA 1 OSOBY 120 zł/1h + koszt wynajmu kortu
ZAJĘCIA DLA 2 OSÓB 140 zł/1h + koszt wynajmu kortu
 • Rabat na kartę  – 15 zł  MULTISPORT (PLUS , KIDS, SENIOR)
  oraz FitProfit. Medicover Sport, PZU Sport

  KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA DOROSŁYCH

  Wysyłając zgłoszenie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i go akceptuje.

  Zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U z 2002r. nr 101, poz.926) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję iż: 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest BSG SYLWIA GRABOWSKA 81-355 GDYNIA ul WÓJTA RADTKEGO 53/17 NIP: 586-177-48-52
  2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art.6 ust.1 lit.b RODO), w oparciu o Pani/Pana wyrażoną zgodę (art.6 ust. 1 lit. a oraz art.9 ust.1 lit a RODO)
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana w ramach zgłoszenia, mogą być przekazane podmiotom nadrzędnym.